Guttakrutt 7 uker og sovna i buret på tur hjem i bil